Карагатка орун калтырыңыз!

Жаңы жылды тозгонго десерт мыкты ыкма дейбиз! Жаңы жылды майрамдаганга десерт рецебин издеп жатсаңыз, Карагат Бриошебизди карап көрүңүз! 😋
Сүйүктүүңүз аны кайра сурайт! 😏
https://www.yuvaasia.com/ru/recipes/28