Сүттүү Боорсок 😍

Сүт кошулган боорсокту кантип жасаган жакшы экенин билесизби 😏?

Аны кызартып бышыруу!

Толугураак бул жерде =>https://www.yuvaasia.com/ru/recipes/26