Бейкут жаз саамдары

Кичинекей кезиңерде бир жаз күнү ойгонгон убакыт эсиңиздеби? Заматта кийинип, ошол чексиз жашыл талааларга чуркайт элеңер. Аалам сунуштаган таза абасын дем алат элеңер. Эшикте бир тууган же досуңузду көргөндө, эң жыргалы башталат эле. Чөптө жатып, чуркап, ойноп эле жүрчүбүз. 

Анан, чарчаганда, кайра бейкут, жайлуу үйүңөргө барат элеңер. Ушунчалык чарчасаңар да, эң биринчи байкаган нерсе чарчооңор эмес, шоколаддын жыты эле. Ошол күндөрдөн кийин, апаңар жасаган шоколад торту менен өзү даярдаган ичимдикти ичиш үчүн ар дайым кайтчуңар эле. Анысы да жаз күндөрдүн эң жакшы жагы эле.