Дандуу нан

Your Yuva helper for this recipe:

Recipes popup image
Быстрорастворимые сухие дрожжи Yuva

1 Кургак Юва Ачыткысы (11г.)
200г. Жүгөрүү уну (2 стакан)
770г. Буудай уну (6 стакан)
3 стакан суу (600г.)
1 чай кашык туз

1)    Жүгөрүү жана буудай унду чогуу бир идиште аралаштырыңыз. Башкалырды да кошуп камыр болгончо чейин журуңуз. 
2)    Ным майлык менен жаап 20 мүнөткө калтырыңыз. 
3)    Ошол камырды анан гамбургер же сэндвич нанына окшоштуруп кесиңиз.
4)    Бөлмө температурасында камыр эки эсе чоңойгончо 50 мүнөткө калтырыңыз. 
5)    Камырды алдын ала ысытылган меште 240 даражада 30 мүнөткө бышырыңыз.

Наабай ачыткысы