Карагат бриоши

Your Yuva helper for this recipe:

Recipes popup image
Йува көз ирмем кургак ачыткысы

4 кісіге арналған
Ингредиенттер:
1/2 саше Йува көз ирмем кургак ачыткысы (5г)
250 г ун
120 мл жылуу сүт
35 г кант
35 г май
1 жумуртка
Бир чымчым туз
Кооздогонго
20 мл cүт
1/2 чай кашык кант
Бүлдүркөн
Койуу каймак

Даярдоо
Ун менен тузду табакта аралаштырыңыз. Кант жана Йува ачыткы кошуңуз. Жакшылап аралаштырып, жумуртка менен сүттү кошуңуз.
Камыр жууруп, аз-аздан май кошуп, 10 мүнөт ийлеңиз. Камырды чоң табакка салып, таза майлык менен жаап, 90 мүнөт тындырыңыз.
Камырды жайып, кара бүлдүркөндү кошуп, бир аз таттуу сүт чачыңыз. Камырды кайра 30 мүнөт ачытыңыз.
Бриошинин үстүнө бир аз кастор кантын чачып, алдын ала ысытылган очокто 15-20 мүнөт кеминде 180°C ысыкта жабыңыз.

Наабай ачыткысы